Informujemy, że od dnia 19.09.2020 r. zmianie ulegają przepisy Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W związku z powyższym, modyfikacji ulegną wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wniosków o zawarcie umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

MPECWiK Środa Wlkp.