ROLA HYDRANTÓW MONTOWANYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostarcza wodę do mieszkańców prawie całej gminy Środa Wielkopolska oraz sprzedaje wodę hurtowo do gmin ościennych. Tylko miejscowości Jarosławiec, Topola i Januszewo zaopatrywane są w wodę przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jarosławiec. Jako przedsiębiorstwo wodociągowe eksploatujemy około 300 km sieci wodociągowej o średnicach od 80mm do 350mm, na której zamontowane są zasuwy, przyłącza i hydranty. Hydranty zewnętrzne zapewniają przede wszystkim bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz służą do przeprowadzania eksploatacyjnego płukania sieci wodociągowej. Najstarszy hydrant zamontowany na naszej sieci pochodzi z 1909 roku. Obecnie hydrant ten przechodzi renowację. W ostatnim czasie Dział Sieci Przesyłowych dokonał nowego oznakowania oraz przeglądu 1024 szt. obsługiwanych przez MPECWiK zewnętrznych, nadziemnych i podziemnych hydrantów przeciwpożarowych.

 

 

Czy wiesz po co są czerwone tabliczki przy hydrantach ??? Każdy hydrant zamontowany na sieci wodociągowej ma nadany numer inwentarzowy, a także opisaną średnicę. Informacje te umieszczone są na tabliczce ustawionej w pobliżu hydrantu. Z tabliczki możemy również wyczytać odległość do hydrantu, co szczególnie jest ważne w przypadku hydrantów podziemnych, aby właściwe służby bez problemu mogły go szybko zlokalizować.

 

 

 

Na terenie Środy hydranty mają nadane kolejne numery od 1 do 600. Natomiast na terenach wiejskich numer instalacji składa się z pierwszych dwóch cyfr oznaczających daną strefę (stację uzdatniania wody), kolejne dwie cyfry to miejscowość, ostanie cyfry to numer hydrantu. Tak oznaczone i sprawdzone pod względem wydajności i ciśnienia hydranty zostają naniesione na elektroniczną mapę GIS, co usprawnia zarządzanie siecią i infrastrukturą w naszym przedsiębiorstwie. Niestety od wielu lat, notorycznie odnotowujemy przypadki nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Uszkodzone hydranty i łamane zabezpieczenia odprowadzają do ciągłych wycieków i strat wody. Na nielegalnym poborze najbardziej tracą uczciwi odbiorcy naszych usług, a kradzież wody z hydrantów jest dla nich bardzo uciążliwa. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie wody w sieci wodociągowej, w skrajnych przypadkach powoduje nawet jej brak. Nieuprawniony pobór wody z hydrantu może doprowadzić do uszkodzenia samego hydrantu, ale przede wszystkim do pogorszenia jakości wody w sieci, poprzez zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalne wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenia wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenia wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie odbiorców mieszkających w pobliżu miejsca nielegalnego poboru oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej. Kradzież wody z hydrantu może stać się potencjalnie źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia wszystkich użytkowników. MPECWiK w Środzie Wlkp., w trosce o swoich odbiorców podejmuje działania, poprzez wykorzystywanie monitoringu na sieci wodociągowej, aby jak najszybciej zidentyfikować i wykryć nielegalny proceder poboru wody. Dlatego, jeśli zauważysz cieknący, uszkodzony hydrant lub pobór wody przez osoby nieuprawnione zadzwoń pod numer 994 i poinformuj o tym fakcie naszego dyżurnego.

 

 

Hubert Kałużny MPECWiK Środa Wlkp.