Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.  ogłasza :

 

 

dla dzieci i wnuków pracowników MPECWiK  pod hasłem:

 

„Moja mama, mój tata, moja babcia, mój dziadek pracuje w średzkich wodociągach”.

 

  • Konkurs prowadzony jest w trzech grupach wiekowych:

            - 1 grupa od 5 do 10 lat

            - 2 grupa od 10 do 14 lat

            - 3 grupa od 14 do 18 lat

  • Warunki uczestnictwa:

- Konkurs skierowany jest dla dzieci oraz wnuków pracowników MPECWiK (przedział wiekowy 5-18 lat)

- Zgłoszenie dziecka do udziału w konkursie wraz ze wskazaniem grupy wiekowej dokonuje pracownik MPECWiK (zwany dalej opiekunem pracy konkursowej), który przekazuje do sekretariatu MPECWiK  przy ul. Harcerskiej 16 pracę konkursową wraz  z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) oraz z wypełnionym oświadczeniem opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 2) w terminie do 23 października 2020r. do godziny 15.00

  • praca plastyczna o indywidualnym charakterze, wykonana w dowolnej technice plastycznej, w formacie A3 (autorem pracy może być tylko 1 osoba),
  • Dla laureatów konkursu w trzech grupach wiekowych przeznaczone są nagrody w postaci bonów do sklepu Empik,  a dla autorów wyróżnionych prac nagrody rzeczowe.
  • Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu plastycznego nastąpi nie później niż do dnia 13 listopada 2020 r.
  • Regulamin konkursu można ściągnąć poniżej wraz z załącznikami

           

Zarząd MPECWiK