Jak co roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody ang. World Water Day – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 . To dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Jak podkreśla Ramowa Dyrektywa Wodna

,, ... woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny,

ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione,

bronione i traktowane jako takie…”

Niedobór wody, czy też jej nieodpowiednia jakość wciąż dotyka wielu ludzi na świecie. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak ogromną rolę w życiu człowieka pełni woda. Zasoby wody wciąż ubywają, natomiast przybywa wody zużytej nazywanej ściekami.

Poniżej przedstawiamy obieg wody do picia.

 

 Woda nie jest towarem to dobro, które ma swój obieg w przyrodzie i na każdym etapie tego obiegu musi być  prawidłowo wykorzystywana, zarówno wówczas, gdy jest pozyskiwana ze środowiska – czy to z ziemi czy z wód powierzchniowych – jak i na etapie jej zużycia, kiedy staje się ściekiem i z powrotem wraca do środowiska. Na każdym etapie tego obiegu istotne znaczenie ma kontrola jakości wody i jakości ścieków.

 Woda jest darem natury, źródłem życia, pokrywa ponad 70 % powierzchni ziemi oraz wspomaga wszystkie procesy życiowe.

 Woda, tak samo jak powietrze, potrzebna jest nam do oddychania. Świadczy o tym fakt, że o ile bez jedzenia człowiek może przeżyć nawet do dwóch miesięcy, to bez wody nie wytrzyma dłużej niż kilka dni. W organizmie człowieka woda nie tylko transportuje tlen i składniki odżywcze, ale również jest niezbędna do regulacji ciepłoty ciała, wydalania produktów przemiany materii i procesów trawienia. Chroni nasz mózg, rdzeń kręgowy, gałkę oczną, jak również płód u kobiet w ciąży.

Woda stanowi 75 % masy ciała każdego z nas. Woda to aż 70 % masy mózgu i mięśni oraz 25 % masy kości. Dziennie zapotrzebowanie na nią wynosi 2 – 4 % masy ciała, choć kobiety potrzebują jej mniej niż mężczyźni. Najwięcej powinny pić dzieci – dzienne zapotrzebowanie to 15 % masy ich ciała.

Spróbuj sam policzyć ile wynosi Twoje dzienne zapotrzebowanie na wodę przeliczając na masę ciała.

Właściwości wody można mnożyć niemal bez końca.

Organizm ludzki dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje nie tylko wody, ale również składników mineralnych w niej rozpuszczonych

To właśnie z wody można uzupełniać niedobory wapnia czy magnezu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Aby woda w kranie była odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem Przedsiębiorstwo Wodociągowe musi tą wodę wydobyć, uzdatnić i przesłać rurami do odbiorcy. Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska piją wodę pobieraną z ujęć podziemnych. Aby mieć pewność że wydobywana woda nadaje się do spożycia poddaje się ją procesowi uzdatnienia. Proces ten to skomplikowane technicznie i chemiczne „obrabianie wody”. Uzdatnianie polega na poprawie jakości wody tak, by spełniała określone prawem standardy i w rezultacie była akceptowana przez konsumenta. Elementem systemu zaopatrzenia w wodę wiążącym proces ujmowania i uzdatniania wody oraz jej odbiorców jest sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Zapewnienie wody o odpowiedniej jakości i akceptowanej przez konsumenta wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów.  Jeżeli przypatrzymy się cenie wody butelkowanej i cenie wody, jaka płynie z naszych kranów, to zauważymy kolosalną różnicę. Zaś jakość wody z kranu nie odbiega od jakości wody butelkowanej.

Dla porównania najtańsza woda butelkowana kosztuje około 1 zł za litr. Natomiast średnia cena wody wodociągowej w Polsce wynosi ok. 4,00 zł za 1 m3 . 1 m3 wody butelkowanej (1000 litrów), kosztuje więc aż 1000 złotych!

MPECWiK Środa Wlkp.

 

 

 

22 marca Światowy Dzień Wody