W dniach 15 – 20 września br., w ramach akcji promocyjno-edukacyjnej „Chcesz pić zdrową wodę dbaj o środowisko” MPECWiK zorganizowało  kolejne „Drzwi Otwarte”, tym razem na oczyszczalni ścieków w Chwałkowie.

Ponad 1000 uczniów szkół podstawowych zapoznało się z procesem przesyłu i oczyszczania ścieków oraz z gospodarką osadową.

Dzieci odwiedziły również mieszczące się na terenie oczyszczalni ścieków Laboratorium posiadające akredytację PCA, zajmujące się badaniem wody, ścieków, jak również osadów, gdzie przez przygotowane mikroskopy jak również wyświetlony film zobaczyły mikroorganizmy osadu czynnego.

Na przykładzie przygotowanej instalacji kanalizacyjnej pokazano, że tylko drożna i szczelna kanalizacja zapewnia, że ścieki z budynków przepłyną w sposób bezpieczny do oczyszczalni ścieków, nie zagrażając środowisku naturalnemu, a procesy oczyszczania ścieków są bardzo ważnym aspektem ochrony środowiska.

MPECWiK Środa Wlkp.