O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w ramach kampanii promocyjno-edukacyjnej na temat wpływu człowieka na środowisko oraz wpływu środowiska na jakość wody, ogłasza konkurs  skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Środa Wlkp. w dwóch grupach wiekowych:

  • Grupa pierwsza – klasy 1-3
  • Grupa druga – klasy 4-6.

 

Przedmiotem Konkursu  jest:

  • Dla grupy pierwszej - wykonanie pracy plastycznej w technice dowolnej, przedstawiającej obraz kojarzony z wodą lub z czynnościami, do których wykorzystywana jest woda.
  • Dla grupy drugiej - test z wiedzy o środowisku, w szczególności w zakresie prezentowanym w artykułach publikowanych na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz w tygodniku „Głos Powiatu Średzkiego”.

 

Eliminacje do konkursu przeprowadzają szkoły podstawowe.

Uczestników konkursu finałowego zgłaszają dyrektorzy szkół.

Każda szkoła podstawowa działająca na terenie gminy Środa Wlkp. może zgłosić po 3 uczniów z każdej grupy wiekowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym regulaminie konkursu:

 powrót do konkursu