Rola i znaczenie wody w życiu człowieka – bezpieczeństwo wody

,, ...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny,

ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione,

bronione i traktowane jako takie…”

( Ramowa Dyrektywa Wodna)

Czym jest woda?

Woda, czyli związek chemiczny tlenu i wodoru (H2O) jest na tyle zwykłą substancją, że używając jej, rzadko kto z nas zastanawia się, jak ważna jest w naszym życiu. Woda jest substancją bezbarwną, bezwonną, a mimo to bezcenną. Jest to jedyna substancja występująca w środowisku naturalnym we wszystkich trzech stanach skupienia: ciekłym (powszechnie znanym), stałym (lód, śnieg, grad) oraz gazowym (para wodna).

Woda jest źródłem życia, świadczy o tym fakt, że o ile bez jedzenia człowiek może przeżyć nawet do dwóch miesięcy, to bez wody nie wytrzyma dłużej niż kilka dni. Nie ma organizmów żywych, zdolnych do funkcjonowania bez choćby odrobiny wody.

Woda, tak samo jak powietrze, potrzebna jest nam do oddychania. W organizmie człowieka nie tylko transportuje tlen i składniki odżywcze, ale również wspomaga wszystkie procesy życiowe. Jest niezbędna do regulacji ciepłoty ciała, wydalania produktów przemiany materii i procesów trawienia. Chroni mózg, rdzeń kręgowy, gałkę oczną, jak również płód u kobiet w ciąży.

Właściwości wody można mnożyć niemal bez końca.

Czy wiesz, że:

Woda stanowi ok. 75% masy ciała każdego z nas. Woda to aż 70% masy mózgu i mięśni oraz 25% masy kości.

Dzienne zapotrzebowanie na nią wynosi 2-4% masy ciała, choć kobiety potrzebują jej mniej niż mężczyźni. Najwięcej powinny pić dzieci – dzienne zapotrzebowanie to 15% masy ich ciałaspróbuj sam policzyć ile wynosi Twoje dzienne zapotrzebowanie na wodę przeliczając na masę ciała.

Mając na uwadze znaczenie wody dla życia, musimy wspólnie chronić jej zasoby i dbać o jej należytą jakość.

Jakość wody to pojęcie dotyczące jej właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych. Zwykle związana jest z oceną przydatności wody do danych celów. Inaczej mówiąc, woda, która idealnie nadaje się do umycia samochodu, może nie być wystarczająco dobra do picia. Woda może zawierać zarówno substancje korzystne, jak i niekorzystne dla człowieka zanieczyszczenia. Musi ona być odpowiedniej jakości w całym systemie zaopatrzenia mieszkańców w wodę – od studni do samego kranu. W poprzednich artykułach opisaliśmy zagrożenia i niebezpieczne zdarzenia, jakie mogą wystąpić zarówno przy ujmowaniu wody, jak i jej przesyle. Mając świadomość tych zagrożeń i niebezpieczeństw w Środzie opracowaliśmy i wdrożyliśmy Plan Bezpieczeństwa Wody, który zawiera opis działań zapewniających bezpieczeństwo wody. Nad bezpieczeństwem wody czuwa przede wszystkim przedsiębiorstwo wodociągowe. Informację o jakości wody czerpiemy dzięki systematycznej kontroli polegającej na pobieraniu próbek wody z urządzeń wodociągowych w charakterystycznych miejscach z odpowiednią częstotliwością i przekazywaniu ich do laboratorium, gdzie poddane zostają analizie fizykochemicznej i mikrobiologicznej. Dzięki tym działaniom mamy wiedzę o jakości wody, jaka dostarczana jest do konsumentów i mamy pewność, że woda ta jest bezpieczna i nie ma niekorzystnego wpływu na nasze zdrowie.

Czy wiesz, że:

Mieszkańcy naszej gminy mogą zapoznać się z informacją o jakości wody na stronie internetowej MPECWiK:  www.wodociagi-sroda.pl

Parametry, jakie winna spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi określa przede wszystkim Światowa Organizacja Zdrowia, a za nią krajowe przepisy. Powszechnie uznajemy, że jeśli woda jest mętna, lekko zabarwiona, posiada dziwny zapach czy smak, to jest niezdrowa. To naturalne zachowanie, jednak w przypadku wody nie te parametry decydują o jej przydatności do spożycia.

Najgroźniejsze w wodzie są bakterie i inne zanieczyszczenia mogące mieć wpływ na nasze zdrowie, jednak one nie są widoczne gołym okiem. Dlatego nie jest najważniejsze, jak woda wygląda, ale co w sobie zawiera. O tym dowiadujemy się z badań wykonywanych przez specjalistyczne laboratoria.

Bakterie obecne w naszym życiu, można podzielić na te dobre np. naturalna mikroflora człowieka i te złe tzw. bakterie chorobotwórcze czy patogenne, które są niedopuszczalne w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Najczęstszą przyczyną zanieczyszczenia wody bakteriami jest skażenie ściekami komunalnymi. Dlatego też woda musi być poddawana dezynfekcji. Jedną z takich metod jest stosowanie podchlorynu sodu. Chlorowanie wody jest jedną z najbardziej popularnych metod uzdatniania wody.

Czy wiesz, że:

Obecność chloru w wodzie występuje w stężeniu minimalnym i nie wpływa negatywnie na nasze zdrowie – wprost przeciwnie. Jest gwarantem bakteriologicznego bezpieczeństwa wody.

Mangan, żelazo, mętność, barwa są wymaganiami jakościowymi, ich niewielkie przekroczenia nie mają wpływu na zdrowie człowieka. Znaczne przekroczenia mogą stanowić potencjalne ryzyko dla zdrowia konsumentów lub pewnych grup np. dzieci. Są natomiast najczęstszą przyczyną skarg konsumentów.  

Żelazo nadaje wodzie gorzki metaliczny posmak. Poza tym związki żelaza odkładają się na armaturze oraz powodują powstawanie osadu w instalacjach wodociągowych.

Obserwując kamień osadzający się w czajniku podczas gotowania wody, każdy z nas zastanawia się, czy taką wodę można pić. Odpowiedzialna za to zjawisko jest twardość wody, jaką pijemy. Jest ona uzależniona od zawartości w wodzie wapnia i magnezu. Związki te mogą niekorzystnie wpływać na urządzenia grzewcze. Wpływają na pranie czy zmywanie naczyń z powodu zużycia większej ilości detergentów, w celu uzyskania pożądanego efektu, jak również powodują spadek intensywności zapachu gotowanych potraw. Warto jednak zaznaczyć, że wapń i magnez są związkami istotnymi dla człowieka. To właśnie z wody można uzupełniać niedobory wapnia czy magnezu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niedobory wody uzupełniane są zarówno poprzez bezpośrednie spożywanie wody, jak również przez przygotowanie posiłków – gotowanie.

W dostarczanej przez nasze przedsiębiorstwo wodzie wszystkie parametry zarówno mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne spełniają określone we właściwych przepisach warunki.

W następnym artykule, już po wakacjach, napiszemy jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości wody odgrywa właściwe oczyszczanie ścieków.

Cdn. MPECWiK

Poniżej artykuł do pobrania w pdf

powrót do konkursu