KOMUNIKAT

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Środzie Wlkp., informuje, że otwarcie ofert na realizację inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium” odbędzie się  w dniu 19 czerwca 2020r. o godz. 10.30.

Zainteresowanie podmioty mogą uczestniczyć w otwarciu ofert wyłącznie w trybie o-line na stronie https://www.facebook.com/sredzkiewodociagi/

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                 PREZES

 

                                                                                                                                                                                mgr Jan Buczkowski

Środa Wlkp., dnia  17 czerwca  2020r.                                                                                                                Podpis Zamawiającego