KOMUNIKAT

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Środzie Wlkp., informuje, że otwarcie ofert na pełnienie  nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium” odbędzie się  w dniu 18 czerwca 2020r. o godz. 10.30.

Zainteresowanie podmioty mogą uczestniczyć w otwarciu ofert wyłącznie w trybie o-line na stronie https://www.facebook.com/sredzkiewodociagi/

 

 

 

 

                                                                                                                              PREZES

 

                                                                                                                                            mgr Jan Buczkowski

Środa Wlkp., dnia  17 czerwca  2020r.                                                                             Podpis Zamawiającego