I N F O R M A C J A

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że w ostatnim czasie na terenie gminy pojawiły się osoby podające się za pracowników wodociągów, by pod pretekstem badania wody pod względem obecności koronawirusa wejść do domów, bądź mieszkań. Osoby te wykorzystując nieuwagę mieszkańców okradają ich z pieniędzy lub cennych przedmiotów.

Pragniemy podkreślić, że osoby te nie mają upoważnienia MPECWiK do kontaktowania się z naszymi Klientami, a woda podawana rurociągami do domów, mieszkań i innych instytucji jest dezynfekowana, a przez to całkowicie bezpieczna. Nie ma żadnych powodów, aby ją badać przez nieupoważnione do tego osoby.

Informujemy również, że pracownicy wodociągów zaopatrzeni są w firmowe identyfikatory oraz imienne upoważnienia podpisane przez Zarząd Spółki, które mają obowiązek każdorazowo okazywać, gdy wchodzą do mieszkań czy domów.

Przypominamy także, że nasi pracownicy NIE POBIERAJĄ ŻADNYCH OPŁAT za wykonane czynności.

W związku z powyższym zagrożeniem prosimy naszych Klientów o zachowanie ostrożności, a w przypadku zaistnienia takich sytuacji prosimy o kontakt z MPECWiK pod  nr tel. 61 285 35 18; telefon alarmowy 994, 61 285 34 86 lub z policją nr tel. 997.

 

MPECWiK Środa Wlkp.