Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją      z dnia 14 maja 2018 roku nr PO.RET.070.173.2.2018.MZ zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Taryfa weszła w życie 13 czerwca 2018 r. i obowiązuje do 12 czerwca 2021 r.
Zgodnie z art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej MPECWiK www.wodociagi-sroda.pl , w zakładce „strefa klienta – taryfa” oraz jest udostępniona w Biurze Obsługi Klienta.

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 13.06.2020 do 12.06.2021 (wyciąg z taryfy)

WYSZCZEGÓLNIENIE    Cena Netto    VAT 8%    Cena Brutto
1m3 pobranej WODY    3,85 zł    0,31 zł    4,16 zł
1m3 odprowadzonych ŚCIEKÓW    7,70 zł    0,62 zł    8,32 zł
1m3  woda + ścieki RAZEM    11,55 zł    0,93 zł    12,48 zł
               
Miesięczna opłata abonamentowa
- odbiorca/miesiąc    8,00 zł    0,64 zł    8,64 zł
                        Zarząd MPECWiK Środa Wielkopolska