Wytyczne Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wlkp.  z dnia 19.05.2020r.  w sprawie  dokonywania wymiany wodomierzy oraz bezpośredniego odczytu wodomierzy u odbiorcy usług, jak również sposobu określania  ilości pobranej wody/odbioru ścieków przez niektórych odbiorców usług.

1.    Do odwołania zawiesza się wymianę wodomierzy głównych zamontowanych w pomieszczeniach  zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych  u odbiorcy usług.
2.    Dopuszcza się wymianę wodomierzy głównych, zamontowanych w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych u odbiorcy usług w sytuacji awaryjnej zgłoszonej przez odbiorcę usług,z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 5 i 6.
3.    Zawiesza się do odwołania plombowanie wodomierzy dodatkowych (podlicznik ogrodowy). W rozliczeniach z odbiorcą usług ilość ścieków może zostać umniejszona o ilość wody zużytej bezpowrotnie po zgłoszeniu odbiorcy usług odbioru wodomierza zamontowanego zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami i przesłaniu drogą mailową zdjęć potwierdzających prawidłowość zamontowania wodomierza oraz jego  stanu i numeru seryjnego.
4.    Bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez inkasentów odbywają się przy zachowaniu środków ostrożność, o których mowa w pkt. 5-7.
5.    Pracownicy spółki podejmujący czynności związane z koniecznością przebywania na nieruchomości lub w budynku odbiorcy usług zobowiązani są przed rozpoczęciem prac do dokonania rozpoznania czy osoby zamieszkujące tam nie są objęte kwarantanną lub izolacją domową. W przypadku zaistniałych wątpliwości należy poinformować kierownika działu.  
6.    Wejście lub wjazd na teren nieruchomości lub budynku, w którym zamieszkują osoby objęte kwarantanną lub izolacją domową jest możliwe po uzgodnieniu niezbędnych środków bezpieczeństwa z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz decyzję o wejściu na nieruchomość lub do budynku w tej sytuacji dokonuje członek zarządu.
7.    Pracownicy spółki podejmujący czynności związane z koniecznością przebywania na nieruchomości lub w budynku odbiorcy usług powinni być wyposażeni w płyn dezynfekcyjny oraz zobowiązani są, z zastrzeżeniem pkt. 6, do zakrywania nosa i ust przyłbicą lub maseczką, zachowania dwu metrowego dystansu i wykonywania tych czynności w jednorazowych rękawiczkach. Nie należy witać się przez podawanie rąk.
8.    W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza, inkasent w miarę możliwości powinien poinformować odbiorcę usług o sposobie rozliczenia za wykonanie usługi a mianowicie, że ilość zużytej wody będzie ustalana na podstawie średniej zużycia wody z ostatnich trzech miesięcy, a korekty faktur nastąpią w kolejnym miesiącu po możliwości dokonania odczytu oraz, że istnieje również możliwość podawania stanu wodomierzy drogą telefoniczną na nr tel. 61 285 35 18 lub drogą elektroniczną www.wodociagi-sroda.pl lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9.    Wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.


Zarząd MPECWiK