Komisja Wyborcza w składzie :

 1. Piotr Rauhut -                  Przewodniczący
 2. Ewa Janaszak -                 Z-ca Przewodniczącego
 3. Katarzyna Małgowska -      Sekretarz

stwierdza, że do dnia 08.05.2020 r. do godziny 12.00 ważnie zgłoszono następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej :

 1. Antkowiak Dariusz
 2. Domańska-Matuszak Joanna
 3. Dubiński Wojciech
 4. Hoffmann Robert
 5. Jankowiak Arkadiusz
 6. Lussa Andrzej
 7. Piasecka Edyta
 8. Pohl Agnieszka
 9. Walkiewicz Jarosław
 10. Węcławiak Grzegorz
 11. Wicher Wiesław

Kandydaci Ci złożyli pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Ogółem pracowników uprawnionych do głosowania                                  88

W głosowaniu wzięło udział                                                                    88

Głosów ważnych                                                                                  88

Głosów nieważnych                                                                               0

 

Kandydaci uzyskali w głosowaniu następującą ilość głosów :

 1. Antkowiak Dariusz 11
 2. Domańska-Matuszak Joanna 16
 3. Dubiński Wojciech 8
 4. Hoffmann Robert 13
 5. Jankowiak Arkadiusz 9
 6. Lussa Andrzej 5
 7. Piasecka Edyta 28
 8. Pohl Agnieszka 22
 9. Walkiewicz Jarosław 6
 10. Węcławiak Grzegorz 11
 11. Wicher Wiesław 17

 

Komisja w powyższym składzie stwierdza, że pracownikami wybranymi w wyniku przeprowadzonych w dniu 13-15.05.2020 wyborów do Rady Nadzorczej zostali:

 1. Piasecka Edyta
 2. Pohl Agnieszka

 

 

Podpisy Komisji Wyborczej:

 

 1. /-/Piotr Rauhut
 2. /-/ Ewa Janaszak
 3. /-/ Katarzyna Małgowska

 

 

Środa Wlkp. , 15.05.2020 r.

Link do pobrania :