W nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 r., z dnia 13 marca 2020 r., Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, poniżej publikujemy wytyczne Zarządu z dnia 15.03.2020 r.

Wytyczne Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów  i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wlkp.  z dnia 15.03.2020r.  w sprawie  zasad usuwania awarii przyłączy wodociągowych, pracy samochodu WUKO oraz wymiany wodomierzy.

 

 

Wytyczne Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wlkp. z dnia 15.03.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania punktu odbioru nieczystości ciekłych przy ul Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

 

 

Wytyczne Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wlkp. z dnia 15.03.2020 r. w sprawie szczegółowych zasady przekazywania przesyłek i korespondencji.

 

 

Wytyczne Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wlkp. z dnia 15.03.2020r. w sprawie zasad dostarczania faktur i wezwań do zapłaty za wodę/ścieki oraz pozostałej korespondencji.

 

 

Zarząd MPECWiK