27 września br. odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK z okazji Dnia Wodociągowca. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Piotr Mieloch, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wullert, Przewodniczący Rady Nadzorczej dr inż. Piotr Nowak oraz jego zastępca Mieczysław Szymański.

Po powitaniu zebranych przez prezesa spółki Jana Buczkowskiego głos zabrał Burmistrz Piotr Mieloch, który podziękował pracownikom wodociągów średzkich za ich pracę. Podkreślił, że bez właściwej pracy wodociągów mieszkańcy miasta i gminy nie mieliby dobrej, zdrowej wody, a ich ścieki nie byłyby właściwie oczyszczone. Podziękował także pracownikom odpowiedzialnym za dostawę ciepła.

Podczas spotkania pracownicy mieli okazję zapoznać się z prezentacją dotyczącą wprowadzenia w spółce Pracowniczego Planu Kapitałowego, którą przeprowadził przedstawiciel firmy brokerskiej.

Tradycją Dnia Wodociągowca stało się przywitanie nowych pracowników oraz pożegnanie tych, którzy w ciągu ostatniego roku odeszli na zasłużoną emeryturę. W trakcie spotkania minutą ciszy uczczono również pamięć zmarłego Eugeniusza Braszki – długoletniego pracownika Działu Gospodarki Ściekowej.

 

                                                                                  MPECWiK Środa Wlkp.

 

 

Dzien Wodociągo...
Dzien Wodociągo...
Dzien Wodociągo...
Dzien Wodociągo...
Dzien Wodociągo...
Dzien Wodociągo...
Dzien Wodociągo...
Dzien Wodociągo...
Dzien Wodociągo...
Dzien Wodociągo...