Wobec głosów radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Środzie w dn. 31 stycznia 2019 r. Zarząd MPECWiK postanowił zapoznać zainteresowanych ze stanem zobowiązań spółki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych. Dodatkowo załączamy Wieloletni plan rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2018-2021, zwracając uwagę na konieczność sfinansowania modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Spółka z własnych środków nie będzie w stanie wykonać planu inwestycji do roku 2021. Tym bardziej wobec rezygnacji ze sprzedaży Działu Energetyki Cieplnej. Obecnie trwa rozeznanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, jednak obowiązujące uwarunkowania mocno ograniczają otrzymanie dotacji.

 

                                                                                                                                   Zarząd MPECWiK

 

Poniżej pliki do pobrania: