WARUNKI  ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE  ROZEZNANIA CENOWEGO

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., w ramach rozeznania cenowego zaprasza do złożenia oferty na udzielenie kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzebisławki  oraz budowy i wymiany sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Środa Wlkp.

 

Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 1 października 2018 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi. ( kliknij tutaj )

 

Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7) do dnia 19 października 2018 roku  do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2018 roku w siedzibie MPECWiK w Środzie  Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej 16 o godz. 9:15.

 

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                                                                                                              Zarząd MPECWiK