WARUNKI  ZAMÓWIENIA

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego

 

Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 1 października 2018 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi. ( kliknij tutaj )

 

Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7) do dnia 19 października 2018 roku  do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2018 roku w siedzibie MPECWiK w Środzie  Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej 16 o godz. 10:15.

 

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                                                                                                          Zarząd  MPECWiK