OGŁOSZENIE - PRZETARG

 

Spółka MPECWiK ogłasza przetarg nieograniczony pisemny otwarty ofertowy

 

na sprzedaż nieruchomości oraz urządzeń i infrastruktury technicznej związanych

z przesyłaniem ciepła na terenie miasta Środa Wielkopolska

tj. wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (WZCP)

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów

i Kanalizacji spółka z o. o. w Środzie Wielkopolskiej

 

 

Szczegółowe Warunki Sprzedaży zostały opublikowane w dniu 17 września 2018 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi. ( kliknij tutaj )

 

Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie MPECWiK do dnia 19 października 2018 roku  do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2018 roku w siedzibie MPECWiK w Środzie  Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej 16 o godz.10:15.

 

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                                                                          Zarząd MPECWiK