OGŁOSZENIE

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  w m. Trzebisławki gm. Środa Wlkp.”                           

Warunki Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia są do pobrania www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi.

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu zamówień udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Środzie Wlkp. zwanego dalej Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego

Kontakt z Oferentami: telefonicznie: Marek Graczyk tel. 697-991-421, Tomasz Wawrzyniak tel. 505-799-513, Sebastian Pyra tel. 505-799-589, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę w w/w sprawie należy złożyć w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7 ) do dnia 28 czerwca 2018r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: Przetarg: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzebisławki gm. Środa Wlkp.” nie otwierać przed  28.06.2018r. -

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2018r. o godz. 10.15


Kryterium oceny ofert  - cena 100 %Warunki udziału w przetargu określone są w Warunkach Zamówienia.
Przed zawarciem umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Podczas negocjacji zostaną ustalane szczegółowe warunki umowy.

                                                                                                                                        PREZES
 
                                                                                                                             mgr Jan Buczkowski
Środa Wlkp., dnia  29 maja 2018  r.                                                                 _____________________________
                                                                                                                               Podpis Zamawiającego