Dziewiątego grudnia w restauracji Wiedeńska odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego oficjalnie odwołano Wiceprezesa MPECWiK Grzegorza Żarnowskiego, który po wieloletniej pracy z dniem 31 grudnia 2016r. odchodzi na emeryturę.

W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Zastępca Burmistrza Ernest Iwańczuk oraz pracownicy MPECWiK.

Żegnając Wiceprezesa Burmistrz złożył mu serdeczne podziękowania za wkład w długoletnią pracę w średzkich wodociągach. Podkreślił, że dzięki fachowości, doświadczeniu oraz umiejętnościom, którymi się dzielił w trakcie lat pracy w Spółce, mieszkańcy Środy mają zapewnione bezpieczeństwo energetyczne oraz ciągłość dostaw ciepła.

„Wiele czerpaliśmy z Twojego doświadczenia. Twoje poczucie humoru niejednokrotnie rozładowywało stresujące sytuacje …” – tak Prezes Jan Buczkowski, odczytując list  w imieniu swoim oraz współpracowników MPECWiK, podkreślił wieloletnią współpracę z Grzegorzem Żarnowskim. W ramach podziękowania Wiceprezes otrzymał od pracowników zegarek oraz pamiątkowy album, w którym przedstawione zostały kolejne etapy jego pracy MPECWiK oraz w trakcie wspólnych wyjazdów i szkoleń.

Wiceprezes dziękując za wspólne lata pracy przygotował niespodziankę – własnoręcznie namalowany obraz  przedstawiający Stację Uzdatniania Wody w Środzie. Przekazane na ręce Prezesa dzieło powieszone zostanie w nowo powstałej salce edukacyjno-konferencyjnej.

Podczas spotkania powołano również nowego Wiceprezesa. Od dnia 1 stycznia 2017r. funkcję Wiceprezesa MPECWiK pełnił będzie Bartosz Bałażyk.

Według planów Burmistrza Miasta zarząd MPECWiK będzie od Nowego Roku działać w składzie dwuosobowym w celu zmniejszenia kosztów zarządzania.

MPECWiK

 Poniżej zdjęcia z uroczystości