Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 ze Środy Wlkp. odwiedzili obiekty MPECWiK: Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie .

 

Wycieczka stanowiła jedno z działań podejmowanych przez uczniów szkół w ramach ogólnopolskiego programu ZAADOPTUJ RZEKĘ, mającego na celu uświadomienie roli wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin oraz uwrażliwienia na konieczność jej oszczędzania.

Kierownicy obiektów: p. Marek Graczyk i p. Janusz Joachimiak, chętnie objaśniali zastosowane technologie i działanie poszczególnych urządzeń mechanicznych, sposoby kontroli zachodzących procesów biologicznych i chemicznych oraz zakres niezbędnych pomiarów i badań przeprowadzanych przez zakładowe laboratorium znajdujące się na terenie oczyszczalni w Chwałkowie.
Tłumaczyli również sposób rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Środa.
Wycieczka edukacyjna po terenie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków pozwoliła uczniom podstawówki poszerzyć swoją wiedzę ekologiczną, a to z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie na lekcjach przyrody dyskusją na temat roli wody w życiu człowieka i otaczającym go środowisku.