Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi filmami:

 

 

110 - LECIE ŚREDZKICH WODOCIĄGÓW

 

Film o MPECWiK Środa Wlkp. 

 

Jak skutecznie wyeliminować straty wody w miejskich wodociągach 

 

Film o MPECWiK Środa Wlkp. 15 

 

Film reklamowy - Oczyszczalnia ścieków w Chwałkowie 

 

Film reklamowy - Stacja Uzdatniania Wody w Środzie Wlkp. 

 
Festyn naukowy 10-03-2018 

 

22 marca Światowy Dzień Wody 

 

Konkurs Woda naszym największym skarbem

 

Park Łazienki Dzień Dziecka

 

Pij wodę spot kolarze

 
Pij wodę spot piłkarze

 
Pij wodę spot karatecy