AKTUALNOŚCI

  • Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo. w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w trakcie którego zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku 2020r. Burmistrz Piotr Mieloch pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników udzielił absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2020r. W trakcie swojego wystąpienia Burmistrz Piotr Mieloch złożył podziękowanie dla wszystkich Pracowników Spółki za należyte wykonywanie swoich obowiązków, zwłaszcza w okresie zagrożenia epidemicznego. Podkreślił, że pomimo tak trudnej sytuacji, z którą nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy  zapewniona była ciągłość dostaw wody…

  •   Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 11 czerwca 2021r. powołała na stanowisko Prezesa spółki Pana mgr Bartosza Jakuba Bałażyka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       …

  • KOMUNIKAT   Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, dotychczas obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie stosowana do czasu wejścia w życie nowej taryfy. O zmianie taryfy powiadomimy Odbiorców usług w drodze odrębnego komunikatu umieszczonego na stronie internetowej www.wodociagi-sroda.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Zarząd MPECWiK Sp. z o.o.

  • Rok 2021 to czas jubileuszu 110-lecia średzkich wodociągów, których spadkobiercą i kontynuatorem działań jest dziś Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Początek zdrowego lania wody zaczyna się u zarania XX wieku. W tym czasie Środa znajduje się w granicach Cesarstwa Niemieckiego. To prowincjonalne miasto liczy nieco ponad 7 tyś. mieszkańców i nie ustępuje pod względem ludności i powierzchni większości miast Prowincji Poznańskiej. Posiada wybudowaną w 1902 roku Średzką Kolej Powiatową, z liniami o łącznej długości ponad 100 km. Na obrzeżach miasta przebiega linia kolei szerokotorowej Poznań – Kluczbork, otwarta w 1875 roku, w…

  • Na przełomie 2020/2021 roku obchodzony jest  jubileusz 110-lecia istnienia średzkich wodociągów. Z tej okazji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej przygotowało szereg publikacji i wydarzeń  dla  mieszkańców naszej gminy. I tak: W każdą sobotę czerwca i września b.r. w godzinach od 10.00 do 14.00 zapraszamy do zwiedzania wieży ciśnień, na której zorganizowana będzie wystawa historycznych pamiątek oraz fotografii przedstawiających średzkie wodociągi. (Umożliwione będzie wejście na wieżę określonej grupy osób. Wejście na obiekt dzieci poniżej 13 roku życia tylko pod opieką dorosłych). W czerwcu, lipcu i sierpniu na naszym Facebooku ukażą się krótkie filmiki…

 

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów w naszej galerii

Galeria filmów

 

110 - LECIE ŚREDZKICH WODOCIĄGÓW  


Film o MPECWiK Środa Wlkp.