Jan Buczkowski urodził się  23 czerwca 1957 r. w Chodzieży. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Studium podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. 

Prywatnie mąż, ojciec, dziadek.

Zaraz po studiach, na początku lat 80 tych, ubiegłego stulecia przywędrował do Środy Wielkopolskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Środzie Wlkp. w wydziale handlu, gdzie pracował do roku 1982. W latach 1982-1984  pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlu i gastronomii w Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Środzie Wlkp. W późniejszym okresie był dyrektorem w firmie usługowo-handlowej. W 1985 r. otworzył, jako jeden z pierwszych co zawsze podkreślał, własną działalność gospodarczą, związaną z handlem i akwizycją W latach 1996-2002 był Unit Managerem w towarzystwie ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden Polska S.A. W grudniu 2002 roku został prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., którym kierował aż do przedwczesnej śmierci w dniu 03.04.2021 r. 

Jako prezes średzkich wodociągów aktywnie uczestniczył w licznych konferencjach  i szkoleniach. Działał na forum Stowarzyszenia Wodociągów Wielkopolskich. Był członkiem rady nadzorczej w PWiK w Jarocinie oraz ZUK w Dominowie. Był również zwolennikiem wprowadzenia zdalnego odczytu wodomierzy za pomocą sieci GSM. Wodociągi średzkie jako jedne z pierwszych zastosowały ten system, który obecnie jest w powszechnym użyciu. Pod jego kierownictwem wykonano cały szereg zadań inwestycyjnych i systemowych służących poprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Środa Wielkopolska. 

Działał w wielu organizacjach zawodowych i społecznych, był radnym gminnym i powiatowym, członkiem i sympatykiem Unii Polityki Realnej, twórcą koła Platformy Obywatelskiej na terenie Środy Wlkp. Zwolennik wolnej gospodarki rynkowej. Był człowiekiem wierzącym, katolikiem. 

Swoje śmiałe poglądy głosił w felietonach zatytułowanych "Kij w mrowisko" w tygodniku Nasza Środa. Był również współtwórcą Głosu Powiatu Średzkiego.

Jan Buczkowski był skutecznym managerem, zaangażowanym w sprawy społeczne i polityczne ale przede wszystkim człowiekiem wielkiego serca, wrażliwym na los bliźniego.

 

MPECWiK Środa Wlkp., 06.04.2021 r.