Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 03.04.2021 r. w godzinach porannych zmarł Jan Buczkowski, wieloletni prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

Bardzo trudno znaleźć słowa, które mogłyby opisać śp. Jana Buczkowskiego, człowieka czynu, wielkiej wrażliwości, polityka, społecznika, człowieka wielkiego serca.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy najserdeczniejszego współczucia.

 

Rada Nadzorcza i Pracownicy MPECWiK Sp. z o.o.