Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu
21/22.03.2021r. (noc niedziela/poniedziałek) w godzinach od 00:00 do 3:00, może nastąpić zmniejszenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej na
terenie miejscowości:

-                Środa Wlkp.,
-                Zielniki,
-                Janowo,
-                Mączniki
-                Ruszkowo 1a.


Powyższe spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia konserwacji urządzeń elektroenergetycznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Kórnickiej w Środzie Wlkp..


Szczegółowe informacje:

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE

tel. 994 / 61 285 34 86, kom. 697 991 478