Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.3.2021.ASz1 z dnia 08.03.2021 r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła. Nowa Taryfa będzie obowiązywała od 01.04.2021 r.

 

                                                                                                          MPECWiK Środa