Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Środzie Wlkp., informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 r. został ogłoszony  przetarg  na pełnienie  nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium.”

Warunki Zamówienia zawierające informację dla wykonawców, opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami są do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego; www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi.

Termin wykonania zamówienia: określony został w Warunkach Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury nieograniczonej na dostawę i usługi w oparciu o Regulaminu zamówień sektorowych dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt z Oferentami: pisemnie (na adres Zamawiającego) lub drogą elektroniczną (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę w w/w sprawie należy złożyć w sekretariacie Spółki (pokój nr 7) do dnia 5.02.2021r. do godz. 11:00.

w zamkniętej kopercie oznaczonej: Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.:Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium.”- nie otwierać przed 5.02.2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.02.2021r. o godz. 11:30.

Kryterium oceny ofert oraz  warunki udziału w przetargu określone są w Warunkach Zamówienia.

 

PREZES

mgr Jan Buczkowski

 

Środa Wlkp., dnia  12.01 2021r.

dokumenty do pobrania pod linkiem poniżej:

Przetargi - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium”