INFORMACJA - 24.12.2020 r. BIURA Spółki będą nieczynne.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że dzień 24.12.2020 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.

 W związku z powyższym w w/w dniu BIURA Spółki będą nieczynne.

 

 Ewentualne awarie należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonu:

  • 994 (awaryjny)
  • 61 285 38 67             kom. 697 991 496 (przepompownia)
  • 61 285 34 86              kom. 697 991 478 (stacja uzdatniania wody)

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                                              Zarząd MPECWiK Środa Wlkp.