W związku z występowaniem w zimie niskich temperatur, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone:

  • w płytkich studniach,
  • w piwnicach, przy cienkich ścianach zewnętrznych,

a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają.

 Zamarznięcie instalacji może w konsekwencji doprowadzić do powstania wycieku oraz przerwy w dostawie wody, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jest utrudnieniem zarówno dla Klientów jak i Przedsiębiorstwa.

Ewentualne awarie należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonu:

  • 994 (awaryjny),
  • 61 285 34 86              kom. 697 991 478 (stacja uzdatniania wody),
  • 61 285 38 67              kom. 697 991 496 (przepompownia).

                                                                                                       

                                                                                                            MPECWiK Środa Wlkp.