W sobotę 21 września br. na zaproszenie zarządu MPECWiK radni miejscy i powiatowi mieli możliwość zwiedzić Przepompownię Główną przy ul. Niedziałkowskiego oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie wraz z Laboratorium, jak również Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Środzie Wlkp. Wodociągi stwarzają taką okazję raz na kilka lat.

Jednak zwiedzanie rozpoczęło się od przepompowni ścieków przy ul. Lotniczej. Monitoring wykazał zablokowanie pracy przepompowni. W sobotni poranek pracownicy MPECWiK podjęli próbę naprawy zamontowanej na głębokości 5 metrów pompy. Nasi goście mogli się przekonać na czym polega serwisowanie jednej ze 100 pompowni na terenie Gminy Środa.

Tu należy zwrócić uwagę, że przyczyną awarii były bezmyślnie wrzucane przez mieszkańców do kanalizacji sanitarnej chusteczki higieniczne oraz patyczki do uszu, które tworzą tzw. „warkocze” blokujące pracę pomp.

Następnie zwiedzający udali się na Przepompownię Główną Ścieków zlokalizowaną przy ul. Niedziałkowskiego.  W miejscu tym znajduje się  również punkt zlewny dowożonych nieczystości ciekłych. Zainteresowanie wzbudziło pomieszczenie dyżurnego, w którym znajduje się monitoring ponad 100 przepompowni ścieków zlokalizowanych na ternie gminy. Przypomnijmy, że zamontowane w budynku Przepompowni pompy tłoczą dziennie ponad 4,6 tys. m3 ścieków na odległość 2,5 km do Głównej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. To był kolejny cel wycieczki. Informacji o pracy oczyszczalni udzielał jej wieloletni kierownik Janusz Joachimiak. Przedstawiona została również gospodarka osadowa. Bowiem rocznie powstaje tam ok. 6 tys. ton osadów pościekowych, które są wykorzystywane rolniczo z uwagi na zawartość wapna, azotu, fosforu i organiki, czyli węgla. Dzięki braku metali ciężkich w osadzie może być on wykorzystywany do nawożenia pól, oczywiście po spełnieniu wszystkich rygorów co do składu.

Po Laboratorium zwiedzających oprowadzała kierownik Monika Rozmiarek wraz z koordynator ds. bezpieczeństwa wody Aleksandrą Górską. Laboratorium jest wciąż unowocześniane tak, by spełniać wymogi Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań ścieków i mikrobiologii wody.

Później zwiedzający przewiezieni zostali na Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Środzie. Na stacji kierownik Marek Graczyk przedstawił proces ujmowania i uzdatniania wody, jak również zapoznał zainteresowanym z punktem monitoringu pracy stacji i sieci wodociągowych na terenie gminy. Radni zapoznali się również z biomonitoringiem zamontowanym na stacji, który przedstawiła Joanna Nawracała.

Na zakończenie zwiedzania gości zaproszono na salkę dydaktyczną gdzie Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Fertała oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wullert podziękowali za możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem systemu uzdatniania i oczyszczania ścieków. Burmistrz Piotr Mieloch podkreślił, że inicjatywa zwiedzenia obiektów jest doskonałym wstępem do wysłuchania referatów, które będą prezentowane w trakcie konferencji samorządowej organizowanej przez MPECWiK 3 października br. pt: „Perspektywy rozwoju infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Środa Wielkopolska”.

                                                                                              MPECWiK Środa Wlkp.

 

 

Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...
Radni Zwiedzani...