„Wybrane zagrożenia w systemie zaopatrzenia w wodę na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o w Środzie Wielkopolskiej” były tematem referatu  wygłoszonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” przez mgr inż. Aleksandrę Górską – koordynatora ds. bezpieczeństwa wody w naszej Spółce. W trakcie prezentacji omawiane były doświadczenia dotyczące zagrożeń jakie mogą wystąpić w systemie zaopatrzenia w wodę.

Spotkanie wodociągowców w Boszkowie to jedna z najważniejszych, prestiżowych, a zarazem bardzo praktycznych konferencji. W tym roku uczestniczyło w spotkaniu ponad 150 przedstawicieli z branży wodociągowo-kanalizacyjnej z całej Polski.

                                                          

                                                                                  MPECWiK Środa Wlkp.

 

 

Aleksandra Górs...
Aleksandra Górs...
Aleksandra Górs...