WARUNKI ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA CENOWEGO

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., w ramach rozeznania cenowego zamierza zlecić wykonanie elewacji budynku węzła cieplnego WG A3 os Jagiellońskie wraz z robotami towarzyszącymi.

 

Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 5 listopada 2018 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi. ( kliknij tutaj )

 

UWAGA!  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – 13 LISTOPADA 2018 godz. 9.00

UWAGA!  ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT – 13 LISTOPADA 2018 godz. 9.15

 

Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7) do dnia 12 listopada 2018 roku  do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2018 roku  w siedzibie MPECWiK w Środzie  Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej 16 o godz. 9:15.

 

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                                                                                                                                             Zarząd MPECWiK