Współpraca MPECWiK i jednostek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wody w gminie Środa Wielkopolska


W ostatni piątek, 26 października, na zaproszenie zarządu średzkich wodociągów, odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli sztabu kryzysowego Gminy i Powiatu, Sanepidu oraz Państwowej Straży Pożarnej. Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy MPECWiK z jednostkami organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa wody na wypadek wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na przykładzie studium przypadku, opisującego zdarzenie niebezpieczne na terenie Strefy Zaopatrzenia w Wodę Babin, Aleksandra Górska – koordynator do spraw bezpieczeństwa wody, przedstawiła praktyczne funkcjonowanie opracowanego przez MPECWiK Planu Bezpieczeństwa Wody. Bartosz Kolasiński – lider grupy ds. zastępczych źródeł wody oraz Magdalena Jaszczak – lider grupy ds. powiadamiania konsumentów przedstawili wypracowane w spółce procedury w tym zakresie. Zarówno przedstawiciele Straży Pożarnej, jak i Sanepidu oraz Starostwa w czasie dyskusji przedstawiali swoje uwagi do działań służb wodociągowych podczas usuwania awarii i znalezienia źródła skażenia wody.

Na zakończenie goście wyrazili zadowolenie ze zorganizowanego spotkania i wolę współpracy na przyszłość. Zarząd MPECWiK w ciągu kilku miesięcy zorganizuje ćwiczenia, podczas których zostaną przetestowane procedury określone w Planie Bezpieczeństwa Wody.

 

                                                                                                                                                   MPECWiK Środa Wlkp.