Dzień Wodociągowca 2018

28 września br. odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK Sp. z o.o. z okazji Dnia Wodociągowca. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak, oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Po kilku słowach otwarcia prezesa spółki Jana Buczkowskiego, głos zabrał Burmistrz miasta Wojciech Ziętkowski, który podziękował pracownikom MPECWiK Sp. z o.o. za ich pracę. Podkreślił, że bez właściwej pracy wodociągów mieszkańcy miasta i gminy nie mieliby dobrej, zdrowej wody, a ścieki nie byłyby właściwie oczyszczone. Tradycją już stało się przywitanie nowych pracowników i pożegnanie tych najbardziej doświadczonych, którzy z firmą związani są od wielu lat.

 

Dzień Wodociągo...