Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że od dnia 26.07.2018 r. obowiązuje nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Regulamin uchwalony został w dniu 5 lipca 2018 r. Uchwałą Nr LXVI/1066/2018 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej oraz ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2018 r., poz. 5859.

Szczegóły: http://wodociagi-sroda.pl/index.php/strefa-klienta/regulamin

 

Środa Wielkopolska, dnia 27.07.2018 r.