O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją z dnia 14 maja 2018 roku nr PO.RET.070.173.2.2018.MZ zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-173-2-2018-mz.html

Taryfa wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 r.

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki (wyciąg z taryfy)

 

Taryfa obowiązująca:

Taryfa obowiązująca:

Taryfa obowiązująca:

WYSZCZEGÓLNIENIE

13.06.2018 r.

- 12.06.2019 r.

13.06.2019 r.

- 12.06.2020 r.

13.06.2020 r.

- 12.06.2021 r.

 

Cena NETTO

Cena NETTO

Cena NETTO

1m3 pobranej WODY

3,70 zł

3,75 zł

3,85 zł

1m3 odprowadzonych ŚCIEKÓW

7,40 zł

7,55 zł

7,70 zł

1m3  woda + ścieki RAZEM

11,10 zł

11,30 zł

11,55 zł

 

 

 

 

Miesięczna opłata abonamentowa

- odbiorca wody/miesiąc

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

 

 

Środa Wlkp., dnia 05.06.2018 r.                                                                                                                               Zarząd MPECWiK Środa Wielkopolska