Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Środzie Wlkp.,

ogłasza przetarg w ramach rozeznania cenowego na wykonanie:  

 

dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

w rejonie miejscowości: Brodowo, Czartki, Chwałkowo w gminie Środa Wlkp.

 

Warunki Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia i koncepcją kanalizacji sanitarnej są do pobrania www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi.

 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamówienie udzielane jest w ramach procedury rozeznania cenowego na podstawie przyjętego przez Zarząd MPECWiK Spółka z o.o. w Środzie Wlkp., „Regulaminu  zamówień sektorowych o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych” stanowiącego załącznik do uchwały z dnia 28 lutego 2017r. (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego).

 

Kontakt z Oferentami:

Telefonicznie:

  • Tomasz Wawrzyniak 505 799 513
  • Sebastian Pyra 505 799 589

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ofertę w w/w sprawie należy złożyć w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7 ) do dnia 28 maja 2018r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej:

 

Przetarg: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości: Brodowo, Czartki, Chwałkowo w gminie Środa Wlkp.

- nie otwierać przed  28.05.2018r. -

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2018r. do godz. 10.15

 

Kryterium oceny ofert  - cena 100 %

 

Warunki udziału w przetargu określone są w Warunkach Zamówienia.

Przed zawarciem umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Podczas negocjacji zostaną ustalane szczegółowe warunki umowy.

 

Do formularza ofertowego Załącznik Nr 1 należy załączyć:

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2,

Wykaz robót realizowanych w ostatnich 5 latach  - załącznik nr 3,

Wykaz osób uprawionych do podpisywania ofert i umowy  - załącznik nr 4.

 

 

                                                                                                                                                                                              PREZES

                                                                                                                                                                                   mgr Jan Buczkowski

Środa Wlkp., dnia  27 kwietnia 2018  r.