AKTUALNOŚCI

  • Na ujęciu w Trzebisławkach w chwili obecnej trwają prace związana z odwiertem kolejna studni wodociągowej. Roboty są realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych. Obecnie wykonany został tzw. otwór pilotażowy, który pozwolił jednoznacznie stwierdzić jakie utwory budują poziom wodonośny przewidzianych do zafiltrowania oraz jaka jest jego miąższość. Na podstawie profilu otworu pilotażowego hydrogeolog ustalił ostateczną konstrukcję projektowanej studni - rura podfiltrowa zostanie posadowiona na głębokości 135 m, natomiast część robocza filtra będzie skradała się z trzech odcinków o łącznej długości 37 m. Konstrukcja studni umożliwi jej eksploatację z wydajnością na poziomie ok. 30 m3/h.                                                                                                                                                MPECWiK Środa Wlkp.    …

  • Dzień Ziemi (ang. Earth Day) to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku, w Polsce od 1990r. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię”. W porównaniu do poprzednich lat, wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji, które miały na celu promowanie postaw proekologicznych - z powodu pandemii koronawirusa - musiało się przenieść do świata wirtualnego. Z tej okazji  pracownicy MPECWiK Marta Pukacka i Adam Sobczyński  połączyli się on-line z uczniami z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. i przedstawili prelekcję na temat wody, m.in. w jaki sposób jest ujmowana, uzdatniana i dostarczana do  mieszkańców naszej gminy oraz…

  • Protokół z otwarcia ofert na zakup energii 

  • Aktualizacja II - Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 - Odpowiedzi na pytania oferentów 15.04.2021r

  • Jan Buczkowski urodził się  23 czerwca 1957 r. w Chodzieży. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Studium podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.  Prywatnie mąż, ojciec, dziadek. Zaraz po studiach, na początku lat 80 tych, ubiegłego stulecia przywędrował do Środy Wielkopolskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Środzie Wlkp. w wydziale handlu, gdzie pracował do roku 1982. W latach 1982-1984  pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlu i gastronomii w Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Środzie Wlkp. W późniejszym okresie był dyrektorem w firmie usługowo-handlowej. W 1985 r. otworzył, jako…

 

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów w naszej galerii

Galeria filmów

 

110 - LECIE ŚREDZKICH WODOCIĄGÓW  


Film o MPECWiK Środa Wlkp.